Przetargi

Ogłoszenie o przetargu BM.081.1.2018/3

03.09.19

Dozamel Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu nr BM.081.1.2018/3 polegającym na wyłonieniu wykonawcy zadania pod nazwą "Pełnienie obowiązków Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem polegającym na budowie Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10" współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa I „Zmniejszenie emisyjności gospodarki” nr POIS.01.06.01-00-0003/18-00 w ramach Działania 1.6 „Promowanie wykorzystania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie użytkowe”, Poddziałanie 1.6.1. „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 30.08.2019 dot. wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia - Termomodernizacja budynków hal przemysłowych przy ul. Fabrycznej 10 we Wrocławiu (nr sprawy: BM.081.2.2018/2)

30.08.19

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 14.08.2019 dot. zamówienia - Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.1.2018/2)

19.08.19

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.08.2019 dot. wyboru wykonawcy dla realizacji zamówienia - Budowa Wysokosprawnej Kogeneracji Gazowej na terenie DOZAMEL Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 (nr sprawy: BM.081.1.2018/2)

14.08.19

Ogłoszenie o postępowaniu BM.081.2.2018/3

13.08.19

Dozamel. Sp. z o.o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu pn. "Termomodernizacja budynku hali przemysłowej C1 na terenie Dozamel Sp. z o.o. we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 10 współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 realizowanego przez Zamawiającego nie należącego do sektora finansów publicznych, który nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2018, poz. 1986, 2215 i z 2019 poz. 53 i 730).

1 2 3 4 5 6

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >