Dane Osobowe

Inspektor ochrony danych osobowych

 

DOZAMEL Sp. z o.o. wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych:

Mirosław Szafarz

Z inspektorem ochrony danych (IOD) można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych:

a) listownie – kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt 1.,

b) drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl.

RODO – obowiązek informacyjny

 

INFORMACJE OGÓLNE

Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”), poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych.


Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest DOZAMEL Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem ul. Fabryczna 10, 53-609 Wrocław, nr KRS: 0000085139, nr NIP: 8960001014, nr REGON: 931085872, tel. 71 35 65 701, fax 71 35 51 218, e‑mail: sekretariat@dozamel.pl, www.dozamel.pl.

 

Inspektor ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się:

a) listownie – kierując korespondencję na adres pocztowy wskazany w pkt 1.,

b) drogą elektroniczną – wysyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: iod@dozamel.pl.


Cele przetwarzania, podstawy prawne, czas przechowywania oraz kategorie przetwarzanych danych osobowych

Szczegółowe informacje zostały przedstawione z podziałem na kategorie osób, których dane przetwarzamy. W celu zapoznania się z treścią obowiązku informacyjnego dla żądanej kategorii danych osobowych, prosimy kliknąć poniżej na właściwą nazwę kategorii danych:


W przypadku uwag, wątpliwości lub woli skorzystania z praw prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy

 

Klauzula informacyjna dla Kontrahentów - przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą (wpisanych do CEIDG), także wspólników spółek cywilnych oraz ich pracowników i współpracowników

 

Klauzula informacyjna dla pracowników, współpracowników Kontrahenta

 
1 2

Strefa pracownika

zapomniałem hasła

Aktualności

Projekty UE

 

więcej >

DOZAMEL po raz piąty w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie

29.03.19

DOZAMEL po raz piąty znalazł się w gronie 229 firm odpowiedzialnych społecznie. Premiera 17. edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2018. Dobre praktyki” odbyła się 28 marca w Warszawie. więcej >

DOZAMEL w Dolnośląskiej Ekstraklasie Biznesu

2019-01-23

W dniu 22 stycznia 2019 we Wrocławskim Centrum Kongresowym Hali Stulecia odbyła się uroczystość wręczenia Dolnośląskich Certyfikatów Gospodarczych XXVIII edycji oraz wręczenia Dolnośląskich Nagród Gospodarczych. Podczas uroczystej gali powołano również Dolnośląską Ekstraklasę Biznesu – nową markę jakości i wiarygodności gospodarczej naszego regionu. więcej >